BAD BOYS! BAD BOYS!

BAD BOYS! BAD BOYS!

SONY DSC

Mali chłopcy bywają niegrzeczni. Potrafią dokuczać innym dzieciom, bić się i broić na masę innych sposobów. Kiedy jednak dziecko  notorycznie kłamie, oszukuje lub dokucza zwierzętom rodzice zaczynają się zastanawiać: czy kiedyś z tego wyrośnie, czy to tylko grzechy dzieciństwa? A jeśli nie, a jeśli moje dziecko jest z gruntu ZŁE?

Jak rozróżnić zwykłe przejściowe łobuzowanie od zachowań sugerujących pewien rodzaj PSYCHOPATII? Co i kiedy powinno wzbudzić w nas niepokój?

Profesor Hyde z U-M Institute for Social Research wraz z kolegami z innych instytucji przeprowadzał badania nad rolą środowiska oraz biologii w procesie kształtowania zachowań. Przy użyciu technik neurogenetycznych (łączących genetykę, neurologię i psychologię) zbadał między innymi jak geny oraz oddziałują ze środowiskiem, w którym wychowują się dzieci. Pod uwagę brane były również indywidualne poziomy empatii i cechy osobowości mogące wpływać na zwiększenie ryzyka zachowań aspołecznych.

W jednym z ostatnich eksperymentów zbadał  pacjentów z większą aktywnością  ciała migdałowatego (część układu limbicznego, ośrodek mózgowy, znajdujący się między biegunem skroniowym półkuli mózgu a rogiem dolnym komory bocznej). Zaobserwował u nich zachowania impulsywne/agresywne oraz podwyższone stany lękowe i depresję. Wg prof. Hyde,  osoby u których ciało migdałowate jest bardziej reaktywne , występuje  tendencja do niespokojnego zachowania szczególnie w odniesieniu do rzeczy , które widzą jako potencjalne zagrożenie. Badania wykazały, że ta tendencja może być  modulowana przez osoby ze środowiska społecznego, w którym dorastają . Jeśli takie osoby nie otrzymają wsparcia od rodziny, przyjaciół czy sąsiadów, wtedy związek między ciałem migdałowatym i poczuciem wewnętrznego niepokoju jest znacznie silniejszy .

Hyde określił również konkretną listę zachowań do identyfikacji tych dzieci, które mogą wykazywać zachowania bardziej aspołeczne w stosunku do rówieśników. Są to między innymi: bycie okrutnym wobec zwierząt, brak poczucia winy po niewłaściwym zachowaniu, podstępność, egoizm oraz całkowity brak zmiany swojego zachowania nawet po odbyciu kary. Dotyczyło to wyłącznie dzieci powyżej 3 roku życia.

Niestety wiele z tych zachowań jest dość powszechnych nawet u dzieci bez zaburzeń, choć  PO 3 ROKU ŻYCIA powinny one zmniejszać swoje nasilenie.

Jeśli rodzic podejrzewa u swojego dziecka tendencje to zachowań aspołecznych powinien jak najwcześniej udać się z dzieckiem do odpowiedniego specjalisty (takiego jak psycholog kliniczny) w celu próby złagodzenia/wyciszenia tych cech. Wczesna interwencja może być bardzo skuteczna, gdyż jak pokazał prof. Hyde nawet cechy genetyczne mogą być skutecznie modulowane poprzez odpowiednie zachowania/postępowanie osób ze środowiska w jakim się dziecko wychowuje. Ważne jednak by zacząć działać jak najwcześniej.

………………………………………..

Żródło

University of Michigan. „Bad boys: Research predicts whether boys will grow out of it or not.” ScienceDaily, 5 Nov. 2013. Web. 8 Nov. 2013.

SONY DSC

Reklamy