Karmienie piersią versus rak piersi

s4

W krajach zachodnich rak piersi jest najczęstszą formą nowotworu u młodszych kobiet. Jego rosnący odsetek występowania, jak również coraz młodszy wiek diagnozy, zmusza  lekarzy i naukowców do dokładnego przeanalizować jego możliwych przyczyn oraz opracowania skutecznych środków zapobiegawczych, które należy podjąć.

Wpływ karmienia piersią na zmniejszenie ryzyka raka piersi badany był na przestrzeni lat w przez wiele ośrodków naukowych. Ponieważ wnioski nie są jednoznaczne, a zwolenników jak i przeciwników tej teorii jest mniej więcej tyle samo, nadal podejmowane są próby znalezienia takiej zależności.

13 sierpnia 2013 roku w Journal of Clinical Nursing opublikowano kolejne wyniki badań dotyczące korzyści płynących z karmienia piersią dla kobiet i ich dzieci .

Aby spojrzeć na związek między rakiem piersi a wybranymi aspektami dotyczącymi ciąży i karmienia piersią Emilio González – Jiménez (z Uniwersytetu w Granadzie w Hiszpanii) wraz z kolegami przeanalizował dokumentację medyczną 504 pacjentek, u których został zdiagnozowany i leczony nowotwór piersi. Pod uwagę wzięto wiek kobiet, długość karmienia piersią, obciążenie genetyczne nowotworem piersi, otyłość, spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu.

Przeprowadzone analizy pokazały, że karmienie piersią PRZEZ PONAD PÓŁ ROKU nie tylko dostarcza dzieciom wiele korzyści zdrowotnych, ale również chroni matkę przed rakiem piersi. Wniosek ten dotyczył wyłącznie kobiet, które nie paliły tytoniu. Osoby niepalące, które karmiły piersią przez okres dłuższy niż sześć miesięcy wykazywały tendencję do zachorowań na raka piersi znacznie później (średnio o 10 lat) w stosunku do matek, które karmiły piersią przez krótszy okres.

Źródło:

Emilio González-Jiménez, Pedro A García, María José Aguilar, Carlos A Padilla, Judit Álvarez. Breastfeeding and the prevention of breast cancer: a retrospective review of clinical histories. Journal of Clinical Nursing, 2013; DOI: 10.1111/jocn.12368

Reklamy